Daily Archives 4 maja 2015

Analityczne nastawienie nauki

Istnieją jednak szkoły, dla których to pytanie ma sens i nie jest absurdalne. Warto tu wspomnieć dzieło Aleksandra Bogdanowa z pierwszych lat naszego stulecia, poświęcone tektologii jako filozofii żywego doświadczenia. Praca ukazała się w Moskwie w roku 1920, a omówiona została w „Studiach Filozoficznych” 1983, nr 8-9, przez Marka Tyczyńskiego. W pracy Bogdanowa dopatruje się on niejako zapisu systemowej koncepcji relacji stosunków i zdarzeń w świecie. a także możliwości działania w nim. Podstawą nauki Bogdanowa jest pojęcie „kompletu”, czyli „organizacji lub całokształtu związku między elementami”.