Daily Archives 11 maja 2015

Autokatalityczny model matematyczny

Istnieje bowiem zawsze pewne minimum energii, jakie organizm musi otrzymać, aby przeżyć. Liczebność populacji nie może więc rosnąć w nieskończoność, podobnie jak liczba chorób i przedwczesnych zgonów. W końcu procesy te osiągają stan równowagi ze środowiskiem. Powstaje tylko pytanie – za jaką cenę, na ile taka „stabilizacja” powstanie w wyniku zadziałania bezwzględnych, a niedostatecznie przez nas poznanych, lecz przecież przeczuwanych czy przewidywanych, praw natury.

Jedność życia na Ziemi – dalszy opis

Przytoczmy kilka argumentów natury naukowej, które uświadomią nam, że faktycznie naszymi „bliźnimi” powinni być nie tylko ludzie, ale i wszelkie inne formy życia, a zwłaszcza formy życia ewolucyjnie nam bliskie czy bliższe.

Powolność ewolucji etycznej

Powolność ewolucji etycznej (w praktyce) ludzkości w porównaniu z rozwojem cywilizacyjnym „cywilizacji środków” jest niewątpliwa. Żeby ją przyspieszyć (a jest to pilna potrzeba naszych czasów), żeby skuteczniej „leczyć się” z tego, co zle dla jednostek i społeczeństw, trzeba poznać odpowiedź na niezwykle istotne pytanie: DLACZEGO TAK JEST? Dlaczego ten rozwój jest tak powolny, na czym polegają jego mechanizmy?