Daily Archives 13 maja 2015

Współcześnie procesy degradacji i zatrucia biosfery

Oczywiście, te ogromne koszty rozwoju, jakie poniosło środowisko, były nie do uniknięcia na tamtejszych etapach cywilizacji i świadomości człowieka. Jednakże szczególnym niepokojem musi nas przejmować fakt, że tempo powolnych, rozłożonych w czasie i dokonanych nawet dawno już temu istotnych zmian w środowisku, mniej więcej od XVII stulecia stale rośnie i to rośnie wykładniczo. Mimo wszystko bowiem, zmiany i degradacje środowiska dokonane niegdyś, były właściwie niewielkie w skali globalnej (poza wyjątkami) i w większości byty to jednak procesy w jakimś stopniu odwracalne. Dzięki skali czasu samosterujące mechanizmy biosfery potrafiły przywracać zakłóconą równowagę środowiska, przynajmniej do pewnego stopnia.

Prawa zwierząt – ciąg dalszy

Art. 8a. Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych, b. Należy w tym celu stosować I rozwijać metody zastępcze.