Daily Archives 24 maja 2015

Prawo wykładniczego wzrostu liczebności

Ogólna teoria systemów jest zatem najbardziej podstawową i najbardziej fundamentalną z nauk – jak mówi Antoni Hoffman w swej książce („Wokół ewolucji”. PIW, Warszawa 1983) – choć jest to nauka czysto formalna, abstrakcyjna, dedukcyjna, badająca cechy właściwe wszystkim systemom.