Daily Archives 9 czerwca 2015

Myślenie człowieka

Niełatwo jest zrozumieć ludziom pozbawionym wyobraźni, że przykazanie miłości bliźniego, wytyczające postawy wierzącej części ludzkości po to, by umiała odnaleźć zdrowie i szczęście wśród ludzi, jest w ostatecznym efekcie identyczne z wynikami nauk społecznych i etycznych, które uzasadniają celowość rozwijania dobrych stosunków między ludźmi.

Metodologia systemowa

Głęboki sens metodologii systemowej dostrzegł swą intuicją Antoine de Saint-Exupéry. W swym „Pilocie wojennym” wyraża on myśli, które są tej metodologii zapowiedzią, a nade wszystko – genialną literacką ilustracją: