Daily Archives 11 czerwca 2015

Technosfera

Technosfera aktualnie istnieje jako sfera w dużym stopniu wyalienowana i oderwana od swych źródeł, jakimi są sfery omówione wyżej. Technosfera jako zespół przeszłych, aktualnych i potencjalnie możliwych w przyszłości naukowo-technicznych wytworów ludzkości – w ich funkcjach przemysłowych, komunikacyjnych, architektonicznych, planistycznych, informacyjnych, kulturowych i innych (gdyż sfera ta niemal całkowicie przenika całokształt naszego życia) – oczywiście pozostaje w związkach z tymi poprzednimi. Ale świadomość tych związków uległa wyraźnemu zawężeniu i nie prowadzi do właściwych wniosków w sferze decyzji i preferencji harmonijnego rozwoju społecznego. Na kanwie technosfery wyrosło bowiem, jako szkodliwy produkt uboczny, myślenie technokratyczne. Wyrósł zespół ludzkich postaw i poglądów, które nazywamy technokratycznymi.