Daily Archives 13 czerwca 2015

Profilaktyka i pedagogika

Kresiąc przeto wizję medycyny i ?urowia w wieku XXI, nie można przejść obojętnie obok klasycznych już publikacji odbrązowiających działania medyczne. Coraz więcej ludzi światłych dostrzega bowiem, że coś złego dzieje się w medycynie, skoro mimo postępów nauki i medycyny jednostkowej, stale przybywa chorób społecznych. Wypowiadał się na ten temat w 1975 r. także dr H. Mahler, dyrektor WHO {Światowej Organizacji Zdrowia). Najwięcej wrzawy wywołała książka lvana lllicha z 1976 r. pt. „Medical Nemesis”. Zauważmy tu, że jeden z bohaterów opowieści Tołstoja („Śmierć Iwana lljicza”) również nazywał się Iwan lljicz, a w jednym z dialogów zawarty jest bardzo krytyczny pogląd na medycynę, która nie zajmuje się chorym, ale raczej chorobą, której sedna nie potrafi dojść, patrząc wyłącznie przez