Daily Archives 14 czerwca 2015

Etapy rozwoju człowieka

Na koniec przedstawmy – w aspekcie hematologicznym, jako że istotnym dalej punktem węzłowym naszych rozważań będzie cywilizacyjna „choroba modelowa”, czyli białaczka – okresy historii rozwoju ludzkości znamienne określonymi „zespołami hematologicznymi”. Według Jean Bernarda („Hematologia geograficzna”) wyróżnić możemy w tym względzie trzy okresy: