Daily Archives 17 czerwca 2015

Budulec ludzkiego ciała

Cokolwiek by nie sądzić o biblijnej metaforze ulepienia człowieka z gliny przez Boga-Ojca, zawiera ona w sobie całą prawdę w odniesieniu do budulca ludzkiego ciała. Także inne, biblijne sformułowanie: „Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”, jest przyrodniczo rzecz biorąc prawdziwe.

Rozmnażanie płciowe

Powiedzmy tylko, że procesy te są podstawą i warunkiem życia. Niewątpliwym i cudownym „wynalazkiem” ewolucji stało się rozmnażanie płciowe, wyraz „wariacyjnej fantazji natury”, wynalazek przełomowy, dzięki któremu możliwości rozwoju życia niesłychanie się spotęgowały, a to za przyczyną wykładniczego wzrostu liczby możliwych wariantów cech osobniczych, ich wzajemnych relacji, ich przenoszenia i kombinowania w kierunkach najbardziej ewolucyjnie pożądanych, nakierowanych nie tylko na przetrwanie, ale także na rozwój. Oczywiście działały tu, zaprzęgnięte do potrzeb ewolucji, martwe prawa wielkich liczb: one wszakże ostatecznie zadecydowały o niesłychanej różnorodności życia na Ziemi, tej różnorodności, która konieczna była, aby stworzyć biosferę jako gigantyczną „biocenozę”, w której wszystkie gatunki roślin i zwierząt są sobie wzajemnie potrzebne, wzajemnie podtrzymują i warunkują swe życie.