Daily Archives 19 czerwca 2015

Sprzężenie ludzkości w zdrowy, prawidłowo funkcjonujący homeostat

Im wyższy w hierarchii hominizacji (uczłowieczania się) szczebel zajmujemy, im bardziej dostrzegamy, że w naszej mocy leży zabezpieczanie dobrostanu społecznego, im wyższy krąg społeczności ogarniamy, tym wyższe możemy pokonać szczeble hominizacji. A im skuteczniejszy i peł- niejszy jest nasz wkład w dobrostan ludzkości, tym lepiej będzie żyć nam samym.