Daily Archives 6 sierpnia 2015

Zagrożenia naturalne i pochodne cz. II

Wzrost demograficzny automatycznie zwiększa liczbę ludzi głodnych, niedożywionych i umierających z głodu. Z kolei – gdzie indziej – tworzy się rozszerzający coraz bardziej rynek konsumpcyjny, na którym prawa zwiększonego popytu śrubują zwiększoną podaż, czyli produkcję, a co za tym idzie – zwiększają ilość „metabolitów” przemysłowych. Te z kolei niszczą biosferę, zmniejszają jej produktywność i uderzają w zdrowie ludzi. Potrzeba zwiększania produkcji żywności pociąga za sobą konieczność zwiększonej eksploatacji gleb, konieczność zwiększania ilości nawozów sztucznych (czyli dalszego rozwoju ich produkcji przez przemysł chemiczny szkodliwy dla środowiska), co z kolei degraduje, „męczy” i wręcz, ostatecznie, niszczy glebę – ten ogromny majątek przyrodniczy, będący owocem pracy wielu pokoleń naszych przodków. Co prawda w innym kontekście, ale E. J. Osmańczyk zaliczył do zbrodni wobec ludzkości oprócz ludobójstwa, także zbrodnię ziemiobójstwa (J. Osmańczyk „Polski my naród, polski lud!”, „Trybuna Opolska”, 1985.01.25 nr 21 – wystąpienie z okazji 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Polski).