Daily Archives 7 sierpnia 2015

Od zarania dziejów ludzkość chroni swą homeostazę

Nauka – podzielona specjalnościami na wzajemnie nieprzenikalne cząstki – aby mogła realnie pomóc ludziom w dziele ocalenia, by rozwiązać ogromne problemy związane z demografią, wyżywieniem, potrzebami energetycznymi, kryzysem ekologicznym i zagrożeniem zdrowia, musi dopracować się nie tylko wspólnego mianownika etycznego, lecz także dojrzewać na płaszczyźnie metodologicznej. Dominująca w naszych czasach pragmatyka redukcjonistyczna dostarcza nam imponującej niekiedy wiedzy cząstkowej, z której jednak nie potrafimy wznosić spójnych, syntetycznych budowli. Jest to impas, z którego – aby ocaleć – musimy wybrnąć.