Daily Archives 10 sierpnia 2015

Konkurencja międzygatunkowa

Gdy jednak w toku tej selekcji w którymś z organizmów pojawiała się nabyta cecha przystosowawcza, utrwalała się w genetycznym zapisie DNA. To zaś z kolei umożliwiało przekazanie tej cechy lub zespołu cech organizmom potomnym. Taką zmianę, służącą adaptacji (przystosowaniu), nazywamy mutacją. I jeśli dany gatunek w toku nabywania takich mutacji dostosowywał się do środowiska, był ocalony. Inne – musiały zejść z areny życia.