Daily Archives 11 sierpnia 2015

Zdrowie i choroba – dalszy opis

Próby określenia pojęcia „zdrowia” podjęto w krakowskim środowisku naukowym już dość dawno, bo w 1962 r., traktując te poszukiwania jako docelowe działanie ludzi niezależnie od uprawianego przez nich zawodu. Wówczas to w b. III Klinice Chorób Wewnętrznych AM odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Wzięli w niej udział nieżyjący już, nie- stety, znakomici uczeni UJ, jak profesorowie Zenon Klemensiewicz, Stefan Szuman, Maksymilian Siemieński, Roman Ingarden, Konstanty Grzybowski, Jan Miodoński i Antoni Kępiński.

Kryzysy i rewolucje w interpretacji ekologizmu

Dzisiejszą sytuację charakteryzuje zjawisko na pozór paradoksalne. Wraz z postępem techniki i wzrostem stopy życiowej, stwierdza się co prawda niewątpliwy spadek liczby zachorowań wywoływanych drobnoustrojami, lecz także nieoczekiwany, zaskakujący wzrost chorób psychosomatycznych i nowotworowych.

Zagrożenia chemiczne cz. II

Do biogeochemicznego obiegu w przyrodzie wprowadzane są takie substancje, które albo w ogóle nie ulegają rozkładowi, albo przemieniają się w jeszcze bardziej toksyczne. Wśród nich coraz powszechniejsze są metale śmierci, do jakich musimy z całą pewnością zaliczyć rtęć, ołów, beryl, kadm i pewnie wiele jeszcze innych. Metale te, w rozmaitych związkach chemicznych i postaciach fizycznych przenikają do pożywienia i do organizmów, czyniąc w nich doraźne lub długofalowe spustoszenia, porażając bariery odpornościowe organizmów, sprzyjając występowaniu chorób nowotworowych, metabolicznych i innych ogólnie zwanych cywilizacyjnymi.