Daily Archives 14 sierpnia 2015

Homeostaza, czyli funkcja równowagi systemu człowiek – biosfera

Jakość życia jest czymś więcej niż tylko wolnością od głodu czy chłodu albo wolnością od cierpień, okaleczeń i przedwczesnych zgonów. Jest nią bowiem także dążenie do samostanowienia o sobie i do możliwości współdecydowania o sprawach swoich najbliższych, swojej grupy społecznej, swego państwa i międzynarodowej społeczności. Jest nią też wysublimowane poczucie współodpowiedzialności za losy innych ludzi i tym samym za swój własny los. O zdrowej jakości życia decyduje zatem poziom sumienia ekologicznego, które znamienne jest nie tylko dla intelektualnego, ale i pozytywnie emocjonalnego stosunku do każdej formy żywej materii, a nie tylko dla człowieka.

Przedmioty poznania naukowego

Niekiedy uważa się tę teorię nawet za szkodliwą, bo postulowana przez nią nieredukowalność praw i zjawisk dotyczących wyższych poziomów organizacji do niższych, społecznych do biologicznych, a biologicznych do fizykochemicznych utrudnia rozwój nauki i hamuje postęp wiedzy.