Daily Archives 17 sierpnia 2015

Atmosfera

Powłoka gazowa otaczająca naszą planetę – zwana atmosferą – ma z różnych względów grubość niejednakową. Przyjmuje się, że sięga ona kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. W tej gazowej otoce, pozostającej w stałych i niezmiernie istotnych związkach zarówno z siłami kosmosu, jak i samej Ziemi (jej grawitacji, magnetyzmu, lądów i oceanów) zachodzą zjawiska w wielkiej i małej skali, pełniące rolę potężnego motoru cyrkulacji materii i energii, do której to cyrkulacji ziemskie życie jest odwiecznie i ściśle dostosowane.

Ewolucja kulturowa uwarunkowana jest wiedzą empiryczną i naukową

Już Sokrates mawiał o wiedzy, że „jest cnotą i każdy jej przyrost jest wartością samą w sobie”. Ale wiedza i wzbogacana dzięki niej świadomość tworzą „rozumną jakość”, która wyposażona jest w umiejętność wytyczania celów i realizowania ich właśnie dzięki wiedzy.