Daily Archives 23 sierpnia 2015

Geosfera

Kształt naszej planety określa się mianem „lekko gruszkowatej geoidy” o powierzchni 510 min km2 i objętości 1083 mld km3, obwodzie nieco ponad 40 tys. km i promieniu ponad 6 tys. km. Jej wagę oblicza się na 6 tys. trylionów ton. Ziemia, oprócz Merkurego, ma największą gęstość w stosunku do wody – 5,52. Krąży po orbicie wokółsłonecznej między 147 min km (punkt najbliższy Słońca) a 152 min km jako trzecia z kolei planeta. Wykonuje przy tym obrót wokół własnej osi (dobowy), przy czym nachylenie osi ziemskiej podlega cyklicznym zmianom.