Daily Archives 4 września 2015

Zagrożenia naturalne i pochodne

Do kategorii zagrożeń naturalnych zaliczyć musimy eksplozję demograficzną. Oto w zamkniętej przestrzeni globu narasta kryzys demograficzny, brzemienny w rozliczne konsekwencje. Różne narody i społeczeństwa różnie widzą w tym względzie swoje interesy polityczno-ekonomiczne, nie oglądając się wszakże na interes globalny. W ostatecznym więc rachunku liczba ludności świata stale rośnie, zwłaszcza w tych rejonach świata, gdzie nędza ekonomicza, głód i analfabetyzm są od bardzo dawna ponurymi, ale wiernymi towarzyszami człowieka. Ktoś może powiedzieć, i słusznie, że Ziemia zdolna jest potencjalnie wyżywić nawet kilkunastomiliardową rzeszę ludzką. To prawda, ale między „potencjalnym” a „rzeczywistym” rozpościera się przepaść, przynajmniej obecnie, skoro aktualnie znaczna większość ludzkości w takim czy innym sensie głoduje lub jest niedożywiona, a rocznie miliony ludzi umierają z głodu. W każdym razie istnieje przecież, bo istnieć musi, jakaś granica krytyczna, poza którą liczebność populacji ludzkiej sięgać nie może nawet w dalekiej i oby świetlanej przyszłości… Przy założeniu, że jedynym miejscem egzystencji ludzkości ma być planeta Ziemia, sytuację demograficzną możemy przyrównać do populacji much zamkniętych we flaszce. Mimo najlepszego odżywiania, populacja taka zginie, jeśli będzie się mnożyć bez ograniczeń, gdyż musi ulec zatruciu własnymi metabolitami. A odpowiednikami tych metabolitów, których te owady nie potrafią neutralizować, są w cywilizacji uboczne odpady przemysłu – dzieła ludzkich umysłów i rąk – pyły, gazy, ścieki i obecnie już bezmiar substancji chemicznych obcych biologii i środowisku, wysoce toksycznych. Jedynie termity zdołały osiągnąć umiejętność całkowitej biologiczno- chemicznej neutralizacji wszystkich swoich metabolitów. Ale też termity w swym kopcu nie rozmnażają się w nieskończoność wedle krzywej wykładniczej, lecz wedle krzywej logistycznej, czemu też służy umiejętność neutralizowania własnych biologicznych odpadów. Egalitaryzm biologiczny skłania nas do tego, byśmy to porównanie przyjęli w sposób naturalny.