Daily Archives 5 września 2015

Wpływ kosmosfery na życie

Wszelkie zakłócenia związków Ziemi i Słońca (np. zmniejszenie przejrzystości atmosfery przez zanieczyszczenia przemysłowe – jeśli by nabrało charakteru trwałego) grozić mogą nieobliczalnymi konsekwencjami zarówno dla nieożywionych, jak i ożywionych składników biosfery, konsekwencjami niechybnie uderzającymi w samego człowieka (np. zachwianie bilansu energetycznego planety może prowadzić wręcz do globalnego kataklizmu – autentycznego potopu albo zlodowacenia).