Daily Archives 9 września 2015

Naturalne biocenozy

Otóż dla szkodnika – nieistotne czy owadziego, czy bakteryjnego („zakaźnego”) – każda monokultura oznacza po prostu obfitość pożywienia. Nie poznane do końca mechanizmy przyrody sterują wzrostem gatunkowym różnych istot, w zależności od ilości i rodzaju dostępnego w środowisku pokarmu. Zmniejszanie się ilości pokarmu oznacza zmniejszenie stopnia rozrodczości i na odwrót. Szczególna przeto obfitość pokarmu – przy jednoczesnym braku naturalnych wrogów – wywołuje niekiedy tzw. eksplozję populacyjną (gwałtowny wzrost liczebności) danego gatunku, która prowadzi z kolei do rozmiarów katastrofy. W ten sposób np. owadzi szkodnik – wskaźnica modrzewianeczka – zniszczył ogromne obszary naszych monokulturowych lasów świerkowych w Karkonoszach i Sudetach.