Daily Archives 10 września 2015

Zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne to chyba zdecydowanie największa grupa zagrożeń, gdyż chemia jako dziedzina nauki i przemysłu stała się wiodąca w naszej cywilizacji. I nawet dziedziny przemysłu odległe od samej chemii jako takiej (nie mówiąc już o samym przemyśle chemicznym) w żadnym razie nie mogą się obejść w procesach produkcyjnych bez rozlicznych zastosowań chemii w postaci różnych jej wytworów imitujących naturalne, ale czę-

Zagrożenie istnienia gatunku ludzkiego

Wiemy z rozmaitych etyk i z doświadczenia pokoleń, a także z doświadczeń wielu nauk współczesnych, że aby przetrwać jako śmiertelne ogniwa teoretycznie nieśmiertelnego łańcucha, czyli nadać dziejom sens, musimy stępiać istniejące w nas relikty po zwierzęcych przodkach, wyrażające się irracjonalną często niechęcią i nienawiścią do innych. Obojętne przy tym, czy w świadomość naszą wdrożona jest prawda objawiona, czy prawda empirycznie stwierdzalna, zalecająca „miłość bliźniego”, czy prawda naukowa, wyrażana przez socjologów pojęciem sfery „dobrych stosunków międzyludzkich”. Ten proces samowychowania ułatwi nam uświadomienie sobie celu, jakim jest zachowanie homeostazy narodu i społeczności globalnej. Albowiem prawem przetrwania jest międzyludzka solidarność i wynikająca z niej międzyludzka życzliwość.