Daily Archives 12 września 2015

Środki ochrony roślin

Niewłaściwe nawożenie oraz zbyt duże stężenie nawozów w roztworze glebowym utrudnia pobieranie wody i składników pokarmowych. Niszczy przy tym różne drobnoustroje glebowe, hamuje wiązanie azotu, amoni- fikację i nitryfikację, zwłaszcza na glebach o niewłaściwych stosunkach wodno-powietrznych.