Daily Archives 16 września 2015

Stosunek człowieka do innych żywych stworzeń

Równocześnie budulcowe I energetyczne substancje wszystkich organizmów są w Istocie te same, pochodzą bowiem z tego samego środowiska. Rozpatrzmy inny przykład: tzw. pierścień chlorofilowy, czyli zielony barwnik roślin, dzięki któremu istnieje fotosynteza, zbudowany jest bardzo podobnie do czerwonego barwnika krwi zawartego w hemoglobinie, dzięki czemu krew zdolna jest przenosić tłen. Chlorofil różni się od hemu w zasadzie tym, że tam, gdzie w chlorofilu wbudowany jest magnez – w hemie wbudowane jest żelazo. Wszystkim żywym istotom oddychającym tlenem wspólny jest identyczny enzym, tzw. enzym oddechowy, czyli cytochrom „c”.