Daily Archives 17 września 2015

Prawa rządzące materią żywą

Jako ludzie zdajemy sobie jednak sprawę z ograniczoności naszego poznania: wiemy o tym już „naukowo”, a nie tylko intuicyjnie. Z przemyśleń Waltera Heisenberga, twórcy zasady nieoznaczoności w fizyce, wynika także, że nasze poznanie jest ograniczone, albowiem już sam charakter narzędzia poznawczego, samo narzędzie nawet, modyfikuje i zmienia w trakcie badania badaną rzeczywistość. Okazuje się, że ma to zastosowanie w każdej dziedzinie poznania. Jednakże proces poznawczy ma charakter nieskończony, dlatego – mimo ograniczoności – idąc tropem „wszech- związku zjawisk”, mamy ogromne szanse, mimo że te związki z natury rzeczy poznajemy ułomnie, w sposób ograniczony. Oto odkrycia naukowe nawet w jądrach dalekich mgławic czy galaktyk mogą się – niespodziewanie – okazać użyteczne bezpośrednio: nie tylko dla rozwoju samej nauki i wiedzy o świecie, np. astrofizyki, lecz także dla naszej kultury, a nawet medycyny – przez głębsze zrozumienie praw życia. Właśnie – życia.