Daily Archives 23 września 2015

Rozmowa lekarza i poety cz. II

Poeta: Jest Pan Profesor gorącym zwolennikiem i propagatorem systemowego widzenia świata i systemowej metodologii. Często dyskutowaliśmy na te tematy. Przemyślenia przywiodły mnie do przekonania, że przecież światopogląd każdego twórcy sztuki musi być w istocie również systemowy! Może działa tu prawo projekcji i identyfikacji – „nasiąknąłem” już ideami Pana Profesora – lecz aktualnie nie wyobrażam sobie twórcy, zwłaszcza literatury, który by nie dysponował jakimś „osobistym”, jednak systemowym właśnie, widzeniem człowieka i świata, widzeniem „scalającym” i jednoczącym, widzeniem, w którym człowiek jest cząstką wszechświata i środowiska oraz zbioru innych ludzi, powiązaną z nimi miliardami nici-relacji na skalach przestrzeni, czasu i wartości krążących w sferze informacji.

Brak usystematyzowanej wiedzy o świecie

Znajdujemy się współcześnie w sytuacji braku usystematyzowanej wiedzy o świecie, płynącej z łączności nauki i samopoznania, a przecież system taki posiadali nasi przodkowie, jak również wypracowany przez siebie cały system nakazów etycznych. Toteż dła uratowania ludzkości przed zagładą – oprócz wielu innych dziedzin działań – konieczne jest wypracowanie syntezy zintegrowanego światopoglądu.