Daily Archives 23 czerwca 2017

Na formy myślenia i działania ludzi wpływa wiele czynników

Wiele głosów racjonalnie myślących ludzi domaga się zaprzestania niepotrzebnego niszczenia środowiska – jako warunku istnienia rodzaju ludzkiego. Niestety, ich głos nie dociera do tych, którzy tkwiąc jeszcze w „cywilizacji środków”, są ukierunkowani wyłącznie na gromadzenie dóbr konsumpcyjnych, koncentrując uwagę na bliskich, tj. egocentrycznych celach.

Filozofia ekologizmu

Zbyt często zapominamy o niepodzielności przyrody, którę podzielił sam człowiek, nie mogąc ogarnąć całokształtu wiedzy o życiu. Dlatego powstały różne wąskie specjalizacje, coraz bardziej mnożące się i zawężające w miarę rozwoju nauki. Równocześnie wąscy specjaliści, głębiej przenikając tajemnice przyrody, zachwiali równowagę nauki, nie wiedząc, co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie uprawianej przez siebie dyscypliny. Takie wąskie specjalizacje nie ominęły również medycyny.