Daily Archives 24 czerwca 2017

Głębia kosmicznej przestrzeni

Prawdopodobnie też ludzkość – przed erą zagaśnięcia Słońca – nigdy nie zechce lokować swej przyszłości i swego ludzkiego szczęścia poza Ziemią. Z relacji kosmonautów wiemy, jak żywy blask naszej planety różni się od martwej poświaty innych planet i gwiazd w głębokiej czerni kosmosu. Wiemy od nich, jak bardzo monotonny i przygnębiający jest krajobraz Księżyca…

Geosfera – dalszy opis

Istnieje jeszcze jeden aspekt oddziaływania geosfery. Jak mówi prof. Jan Dzwinel, czynniki goesfery możemy podzielić na geologiczne i geofizyczne. Czynniki geologiczne określają mineralogiczny skład gleb i wód. A wbrew pozorom składają się na nie nie tylko skały i wody przypowierzchniowe. W procesie geologicznym, mierzonym na miliony lat, z głębi Ziemi ku jej powierzchni migrują olbrzymie masy lekkich i ruchliwych jonów różnych związków chemicznych, w tym węglowodorów i innych gazów. Na obszarach sejsmicznie aktywnych procesy te są szczególnie intensywne, a w swojej historii prawie każdy obszar Ziemi miał kilka epok takiej aktywności.

Ludzkość powierzyła pieczę nad swym zdrowiem lekarzom

Zgodnie z tezą naukoznawcy Dereka De Solla Price’a przyjmuje się, że gdy niepokojąco wzrasta ilość czynników mogących unicestwić ludzkość, nieoczekiwanie powstaje zmiana istniejącego sposobu myślenia społeczeństwa, w następstwie czego krzywa wykładnicza wiodąca do katastrofy może przekształcić się w logistyczną i ludzkość ocaleje.

Kierunek i tempo rozwoju nauki

We współczesnym świecle nabrzmiewają sprzeczności pomiędzy humanistycznie zakładanymi celami służebności rozwoju cywilizacji a sposobami ich realizowania I metodą kontynuowania tego procesu. Ten problem, zdecydowanie najtrudniejszy ze wszystkich, przed jakimi stanęła ludzkość, wymaga nadzwyczajnej ofensywy zintegrowanych nauk, spośród których ogromnie ważne miejsce zajmuje medycyna. Ona to właśnie jest w stanie dać precyzyjny, a jednocześnie alarmujący opis zjawisk zagrożenia społeczeństw i jednostek przez niedostatecznie kontrolowane procesy cywilizacji przemysłowej.

Eksplozja demograficzna

Oczywiście ludzkość odniosła i bezsporne sukcesy w wyniku naukowych odkryć szczepionek, surowic i całej farmakopei, lecząc dziś choroby dawniej absolutnie nieuleczalne. Wysoki stopień higieny w krajach rozwiniętych sprowadził niemal do zera problem chorób pasożytniczych, ale… Równolegle pojawiły się choroby zwane cywilizacyjnymi, także dziesiątkujące populację światową, a ponadto pojawiają się choroby całkowicie nowe, dotąd nie znane.

Heiiosfera

Głębiny kosmosu wysyłają tzw. promieniowanie kosmiczne. Niesie ono gigantyczną energię, ponieważ dla pojedynczych „egzemplarzy” tych cząstek praktycznie nie istnieją żadne przeszkody – ani pancerne czy ołowiane płyty, ani głębiny oceanów. Gdyby to promieniowanie docierało do powierzchni Ziemi bez przeszkód i w swym normalnym, czyli kosmicznym natężeniu, obecne życie ziemskie uległoby zagładzie, a może – w ogóle nie narodziłoby się. To znaczy – nie mogłoby wytworzyć swych pierwszych trwałych struktur, gdyż byłyby one „rozbijane” lawinami wysokoenergetycznych cząstek. Na szczęście Słońce, oprócz promieniowania elektromagnetycznego, wysyła także korpuskularne (cząsteczkowe), składające się z rozpędzonych do 300 km/s protonów i elektronów, tworzących bardzo rozrzedzoną plazmę, zwaną także „wiatrem słonecznym”. Rozpraszając się w ten sposób w przestrzeni, Słońce traci w ciągu sekundy ok. 1 miliona ton swej masy.

Biosfera – dalszy opis

Przestrzeń kosmosu przemierzają większe i mniejsze okruchy materii – planetoidy, komety, masywne bolidy, meteoryty i mikrometeoryty. Niektóre z tych tworów płoną w wyniku uderzenia o atmosferę ziemską, niektóre dobiegają powierzchni Ziemi w eksplozjach katastrof, inne – przez miliardy lat milionami ton opadają na powierzchnię Ziemi i dna oceanów. Niektóre przyniosły ze sobą – być może – pierwsze zawiązki życia organicznego (co sugerują prace laureata Nobla Cyryla Ponnamperumy),