Antroposfera

Pojęciem „antroposfera” możemy najogólniej nazwać sferę wszelkiej obecności i działalności człowieka na naszym globie. Ze względu na bardziej powszechną znajomość pojęć i problemów z nią związanych, poświęcimy jej mniej miejsca.

Aby tę sferę scharakteryzować bliżej, zmuszeni jednak jesteśmy wyodrębnić z niej dalsze składowe (dodajmy, że antroposfera bywa też nazywana noosferą – „sferą rozumu”). A więc składają się na nią: socjosfera (ludzkie grupy, plemiona, społeczności etniczne – narody, społeczeństwa, społeczność globalna), czyli sfera kontaktów człowiek-człowiek. Aktywność ekonomiczna grup ludzkich (czy też na niższym poziomie tylko wytwórcza) wiąże się z rozwojem narzędzi produkcji i stosunków produkcji,

W trakcie rozwoju tej cywilizacji materialnej powstała więc specyficzna sfera zwana technosferą (świat maszyn, urządzeń produkcji, prościej: technika i sfera jej oddziaływania). Obok niej istnieje równolegle i w związkach z nią kultura duchowa, czyli: psychosfera i kulturosfera. Aczkolwiek istnieją między nimi subtelne różnice, są one ze sobą szczególnie mocno powiązane, a uzyskują swój wyraz właśnie w kulturze duchowej (dzieła nauk i sztuk, zwyczaje, obyczaje, tradycje) oraz w specyficznych cechach psychicznych ras, nacji i społeczeństw, które w różnych miejscach świata są przecież różne i – także przez język – wyodrębniają te grupy ludzkie właśnie w psychosferze bardziej niż czynniki rasowe czy społeczne.

Wszystkie te składowe antroposfery powiązane są infosferą, czyli sferą informacji, gdyż bez tego spoiwa nie byłoby zresztą możliwe funkcjonowanie żadnego złożonego układu, zwłaszcza układów biologicznych, tym bardziej jeśli są one – jako poszczególni ludzie – sprzężone w układy wyższego rzędu (społeczeństwa) i w nadsystem zwany społecznością globalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>