Atmosfera

Powłoka gazowa otaczająca naszą planetę – zwana atmosferą – ma z różnych względów grubość niejednakową. Przyjmuje się, że sięga ona kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. W tej gazowej otoce, pozostającej w stałych i niezmiernie istotnych związkach zarówno z siłami kosmosu, jak i samej Ziemi (jej grawitacji, magnetyzmu, lądów i oceanów) zachodzą zjawiska w wielkiej i małej skali, pełniące rolę potężnego motoru cyrkulacji materii i energii, do której to cyrkulacji ziemskie życie jest odwiecznie i ściśle dostosowane.

Atmosfera wykazuje strukturę warstwową. Najniższa warstwa to troposfera, „magazynująca” w zasadzie całą parę wodną. W niej odbywa się wymiana i przemieszczanie mas powietrza oraz główna wymiana ciepła z Ziemią. Ocenia się, że np. w strefie równikowej paruje do troposfery rocznie ok. 600 bilionów ton pary wodnej (Konećny, 1977).

Następną warstwą jest stratosfera, charakteryzująca się m.in. podwyższoną koncentracją ozonu (03 – trójatomowych molekuł tlenu) w postaci tzw. ozonosfery, która chroni życie przed zabójczym krótkofalowym promieniowaniem Słońca.

Dalej rozpościerają się mezosfera i termosfera (jonosfera), którą cechuje podwyższona jonizacja (jony – cząstki o ładunku elektrycznym) i wysokie temperatury kinetyczne. Ostatnia warstwa to egzosfera, zawierająca gazy najlżejsze, przechodząca niemal niedostrzegalnie w przestrzeń kosmiczną.

W atmosferze dokonują się różne skomplikowane zmiany, jak wahania temperatury, wilgotności, gęstości, ciśnienia powietrza i ruchy mas powietrza, składające się w sumie na „życie atmosfery”, czego efektem są zjawiska klimatyczne i pogodowe, związane z temperaturami powietrza i opadami atmosferycznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>