Autokatalityczny model matematyczny

Istnieje bowiem zawsze pewne minimum energii, jakie organizm musi otrzymać, aby przeżyć. Liczebność populacji nie może więc rosnąć w nieskończoność, podobnie jak liczba chorób i przedwczesnych zgonów. W końcu procesy te osiągają stan równowagi ze środowiskiem. Powstaje tylko pytanie – za jaką cenę, na ile taka „stabilizacja” powstanie w wyniku zadziałania bezwzględnych, a niedostatecznie przez nas poznanych, lecz przecież przeczuwanych czy przewidywanych, praw natury.

Powinniśmy też uwzględnić model matematyczny, który opisuje reakcję łańcuchową jako autokatalityczną. Jest to taka reakcja, w której sam jej produkt katalizuje dalszy jej przebieg. Tak jest np. przy wzrastaniu gęstości linii kolejowych i transportowych. Wiedzie ono do intensyfikacji transportu, który stymuluje rozwój przemysłu i urbanizacji, co z kolei wymaga dalszego rozwoju transportu itd. Warunkiem ograniczającym jest tu powierzchnia. Ten model pozwala zrozumieć zasady profilaktyki ekologicznej, np. w części dotyczącej skutków złego odżywiania się i zatruć ekologicznych.

Ludwig v. Bertalanffy pisze też, że skoro na wszystkich poziomach or ganizacji odnajdujemy prawa izomorficzne, skoro głęboko utajona struktura świata jest tak jednolita, skoro przedmioty wszystkich nauk są w gruncie rzeczy systemami, to prawa teorii systemów winny być stosowane we wszystkich naukach szczegółowych, nie tylko w chemii, biologii czy ekonomii, ale także w psychologii i historii” – a więc również w nauce o człowieku i ochronie jego zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>