Budulec ludzkiego ciała

Cokolwiek by nie sądzić o biblijnej metaforze ulepienia człowieka z gliny przez Boga-Ojca, zawiera ona w sobie całą prawdę w odniesieniu do budulca ludzkiego ciała. Także inne, biblijne sformułowanie: „Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”, jest przyrodniczo rzecz biorąc prawdziwe.

Poza genetycznym kodem DNA, który w wyniku kombinacji chromoso- malnej otrzymujemy od rodziców, i poza tym ciałem, które otrzymujemy z organizmu matki (a które po kilku latach nie jest już z nim tożsame), organizm nasz jest budowany całkowicie z elementów świata zewnętrznego. Zaś drogą transportu tego budulca i budulcem samym (surowcem dla niego) jest pożywienie. Ta prawda brzmi banalnie. A prawdy banalne przyzwyczailiśmy się lekceważyć – jakby „banalne” było równoznaczne z „nieważnym”. Prawda o prawie powszechnego ciążenia również jest obecnie prawdą banalną, lecz nie potrafimy jej zlekceważyć {zbyt natychmiastowo i zbyt dotkliwie przywołałaby nas „do porządku”). Tę prawdę natomiast łatwo lekceważymy, ponieważ skutków jej istnienia nie widzimy, nie doznajemy zmysłami (nadal więc pozostajemy istotami dość prymitywnymi: „moc konkretu” mają dla nas raczej doznania zmysłów niż konstatacje umysłu: i jeśli Goethe wołał „Więcej światła”, to trzeba by to rozumieć także jako „Więcej wyobraźni!”).

Jak wiemy, człowiek zmieniał w toku swej ewolucji pozagenowej (kulturo- wo-cywilizacyjnej) – i zmienia nadal – otaczające go środowisko: dziś już musimy powiedzieć: całą biosferę. I nie tylko zmienia, ale także nasyca to środowisko niesłychanie wielką ilością rozmaitych substancji sztucznego pochodzenia, nierzadko toksycznych. Ponadto – równolegle – zuboża to środowisko. W wyniku tego działania wytwarzane w tym środowisku pożywienie dalece już odbiega od swego naturalnego i pierwotnego składu: zawiera z jednej strony nadmiar substancji toksycznych lub obcych, a z drugiej charakteryzuje się niedoborem wielu niezbędnych dla zdrowia i życia składników. A właśnie z pożywienia budowany jest i odbudowywany gmach organizmu człowieka i pożywienie jest także odpowiedzialne za jego prawidłowe funkcjonowanie. Zmieniony – w kierunku negatywnym – skład pożywienia musi więc dawać skutki nie tylko w strukturze ciała i jego narządów, lecz także w ich funkcjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>