Ciała energetyczne

Pozostałe ciała nie umierają, istnieją wiecznie i nazywane są ciałami wyższymi. Pierwsze z nich, a piąte w kolejności nazywa się ciałem kauzalnym (przyczynowym). Jego nieśmiertelność jest względna, ponieważ człowiek kończąc swoją ewolucję (wędrówkę reinkarnacyjną) traci to ciało. Jednak dopóki wciela się na Ziemi, jego ciało kauzalne istnieje i przechodzi z inkarnacji na inkarnację. Ciało kauzalne spełnia dwie ważne funkcje. Po pierwsze jest nośnikiem ego, a po drugie działa jako magazyn, w którym zbierane są doświadczenia z poszczególnych inkarnacji. Kolejne, szóste, ciało nosi nazwę budhialnego i w nim… są zapisane główne wątki zewnętrznego i wewnętrznego życia człowieka, bez specjalnych szczegółów, czyli konkretnych wydarzeń, które uwidaczniają się dopiero w ciele kauzalnym. „(…) W życiu wewnętrznym człowiek odczuwa ciało budhialne jako główne linie swego losu, zmienić których nie może lub wymaga to od niego ciężkiego, skoncentrowanego wysiłku w ciągu dłuższego czasu.” Na poziomie tego ciała tworzony jest, często w sposób nieświadomy, system wartości człowieka oraz jego główny wątek życiowy. Można to też określić uproszczoną, potoczną nazwą – przeznaczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>