Ciało subtelne – atmaniczne

Najwyższe ciało subtelne nosi nazwę atmanicznego i „(…) przedstawia dla zwykłej świadomości obiekt najdelikatniejszy, a w każdym bądź razie z największym wysiłkiem pojmowany intelektualnie. Zawiera w sobie informację, która określa misję, czyli główne powołanie człowieka w je- A. Podwodny, Ciała subtelne, Białystok 1996, Studio Astropsy- chologii, str. 79. go życiu oraz główne zarysy jego losu, w ramach których będzie się ona spełniała.” Na tym poziomie najważniejsze są obowiązki człowieka wobec siebie, swojej wyższej jaźni i Boga, takiego, w jakiego dana jednostka wierzy.

Każde z tych ciał posiada pole promieniowania, które jest nazywane aurą. Ponieważ wibracja poszczególnych ciał jest różna, ich aury mogą istnieć w tej samej przestrzeni równocześnie. Im wyższe wibracje, tym szerszy jest zasięg aury w przestrzeni, tak więc najbliżej ciała jest wibracja ciała fizycznego, a najdalej – atmanicznego. Widząc aurę i analizując jej kolory, możemy określić stan zdrowia, samopoczucia, witalności, zasobów energetycznych, a nawet nastroju człowieka.

Znudzony zbyt długim wywodem teoretycznym Czytelnik mógłby zapytać, po co o tym wszystkim piszę. Otóż stan funkcjonowania czakr i ciał subtelnych bardzo mocno odbija się na naszym zdrowiu, samopoczuciu, zdolnościach, możliwościach, energetyce i psychice. Praca z energią poszczególnych drzew oraz krzewów pomaga uregulować zaburzenia, usprawnić pracę czakr i wzmocnić poszczególne ciała człowieka. W kolejnych rozdziałach będę opisywać poszczególne drzewa i ich sposób oddziaływania tak na poszczególne czakry, jak i na ciała subtelne. Dlatego uznałam za wskazane wprowadzić Czytelnika w podstawową wiedzę na ten temat. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do pozycji zamieszczonych w bibliografii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>