Człowiek historyczny w porównaniu z czasem ewolucji genowej

Człowiek historyczny w porównaniu z czasem ewolucji genowej i „rewolucji” chromosomalnej, która go człowiekiem uczyniła, jest bardzo młody: liczy chyba nie więcej jak 10 tys. lat. W tak krótkim okresie zdołał jednak nie tylko sięgnąć dłonią Księżyca, stworzyć wspaniałe dzieła sztuk i nauk oraz nieco dźwignąć się moralnie i etycznie w rozwoju społecznym, ale i wymordować setki milionów swych bliźnich w toku wojen i ludobójstw i zadać biosferze wiele niemal śmiertelnych ciosów – przez co sam cierpi w wyniku chorób wyzwolonych przez samego siebie, ulega przedwczesnym zgonom z powodu tych chorób, a także innych okoliczności związanych z cywilizacją. W skali światowej zdążył drastycznie pogłębić przepaść między biednymi a bogatymi, sytymi a głodnymi, oświeconymi i analfabetami. Dokonawszy ewolucyjnego skoku od maczugi do bomby termojądrowej, mikroprocesorów, laserów i rakiety księżycowej, stanął jakby na ostrym zakręcie swych dziejów, powiedzmy ze skromnością – ogłupiały i nieszczęśliwy, jak dziecko, które biegnąc za barwnym motylem zapędziło się w głęboki fas i chwyciwszy wreszcie motyla, stoi z nim w rączce i płacze, nie wiedząc dokąd się udać…

Osiągnęliśmy możliwości przypisywane przez starożytnych Greków swoim bogom, a nawet je przewyższyliśmy, nie wiedząc, co z nimi dalej począć. Otrzymawszy Prometejski Ogień, uczyniliśmy z niego broń nad wyraz niebezpieczną. A przecież – w ręku dziecka nawet zapałki są „zabawką” niebezpieczną…

Sądzimy więc, że współcześnie możliwością ocalenia dla ludzkości jest zasadnicze zrewidowanie dotychczasowych celów ewolucji kulturowej i nakreślenie takich systemów wartości, które staną się obowiązujące i akceptowane przez społeczność globalną, wolne od relatywizmu i skierowane ku człowiekowi jako wartości najwyższej. A cóż dla tej „najwyższej wartości” może być cenniejsze od zdrowia i życia oraz możliwości samorealizacji ku szczęściu?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>