Dąb (czerwony, bezszypułkowy, szypułkowy)

Dąb czerwony (Quercus rubra) to gatunek sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej, który doskonale przyjął się w naszych warunkach. Z reguły jest to okazałe drzewo osiągające wysokość do 35 m o rozłożystej i kopulasto sklepionej w wieku dojrzałym koronie. Pień ma dość masywny, krótki i już na niewielkiej wysokości tuż nad ziemią podzielony na grube konary. Gałęzie bywają łukowato odstające lub stromo wzniesione, ułożone promieniście. Kora dębu czerwonego przybiera barwę jasno- lub srebrno-sza- rą. U młodych drzew jest gładka, z biegiem czasu staje się spękana i ciemniejsza. Liście o długości od 10 do 25 cm i szerokości około 10 cm są charakterystycznie ząbkowane, po obu stronach dzielą się na 5 do 7 ząbków, są matowe, z wierzchu ciemnozielone, od spodu nieco jaśniejsze. Jesienne ubarwienie liści młodych osobników jest charakterystycznie czerwone, stąd nazwa. Żołędzie są szerokoja- jowate, umieszczone w płytkiej miseczce.

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) to okazałe drzewo dochodzące do 40 m wysokości o koronie wysoko sklepionej i szerokiej. Pień ma prosty i dobrze widoczny do środka korony. Konary również proste i wznoszące się stromo ku górze, rozgałęzione promieniście. Kora u młodych osobników jest dość gładka i brunatnoszara, z biegiem lat pokrywa się bruzdami i spękaniami. Liście mają 8-12 cm długości i około 5 cm szerokości, są matowe, z wierzchu ciemnozielone, pod spodem nieco jaśniejsze, podzielone po obu stronach na 5-9 par ząbków. Żołędzie wyrastają w grupach po 2-6, są wydłużone, z miseczką zakrywającą około 1/4 ich długości. Dąb bezszypułkowy preferuje gleby średnio głębokie, kamieniste i gliniaste. Występuje w całej środkowej i południowej Europie.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) to gatunek dębu osiągający najwyższą wysokość, nawet do 45 m, o szerokiej i wysokiej, pięknie sklepionej koronie, często z rozłożystymi konarami. Pień już na niewielkiej wysokości nad ziemią rozgałęzia się i dlatego trudno jest go dokładnie zobaczyć, zwykle jest dość sękaty i nieregularny. Same konary również są pokrzywione i skręcone, przy czym bardzo masywne. Kora ma barwę jasną w odcieniu brunatnoszarym z gęstą siecią bruzd i rowków. Liście matowe, o barwie ciemnozielonej, od spodu nieco jaśniejszej są po obu stronach ząbkowane i mają od 5 do 7 ząbków. Ich długość mieści się w granicach od 10 do 12 cm, a szerokość nie przekracza 8 cm. Lubi gleby świeże i wodogruntowe. Jest rozpowszechniony w całej Europie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>