Doświadczenie i wiedza

„Dlaczego nie ma tego, co być powinno, a jest to, czego być nie powinno?” Tym pytaniem prof. Władysław Stróżewski w swej „Dialektyce twórczości” rozwija myśl Leibniza. Wspólna pokoleniom ludzkim tęsknota za Rajem Utraconym sprawia, że człowiek stawiając sobie cele bliższe i dalsze, tworząc idee małe i wielkie, budując systemy wartości – na ich szczytach umiejscawia Ideały, często o charakterze utopijnym. Historia ludzkości zna wszakże wiele przykładów, kiedy to, co wydawało się utopią, jutro – stawało się rzeczywistością. Ludzkość bowiem, mimo zakoli swych dziejów, mimo wzlotów i upadków towarzyszących fazom jej rozwoju po krzywej spiralnej, zwykła urzeczywistniać swe marzenia.

Nakreślenie utopii, która w swej istocie zawiera ogrom sił dynamizujących procesy historyczne, wymaga nie tylko twórczej wyobraźni, ale także umiejętności wykraczania poza własny świat i własny czas: wymaga też dostatecznego zasobu wytrwałości i odwagi, niezbędnych do jej urzeczywistnienia.

Pożywieniem utopii, które umożliwia jej owocowanie, jest prawda historyczna. Jej zatajenie, zapomnienie bądź zniekształcenie powoduje daleko idące zaburzenia procesu ewolucji cywilizacyjno-kulturowej.

Na tej drodze między rzeczywistością i utopią człowiek współczesny, podobnie jak i człowiek historyczny, oczywiście błądzi, lecz wynikiem jego prób, błędów, osiągnięć i odkryć staje się wartość bezcenna, jaką jest doświadczenie, które – utrwalone – zawsze kieruje się ku przyszłości, będąc schedą pokoleń, spoiwem teraźniejszości i szansą. Każdemu marzeniu towarzyszą bowiem wiara i nadzieja, niekiedy tylko irracjonalna. Ale dziś zwłaszcza wszelkie marzenia i nadzieje ludzkości zyskują pomocnika niezwykłego, jakim jest wiedza. I dla nas współczesnych, którzy wiemy, jak bardzo los nasz spoczywa w naszych własnych rękach, w naszych umysłach i etyce, właśnie wiedza stwarza nadzieję. Nadzieję na lepsze jutro dla wszystkich – jutro pokoju, zdrowia i równości biologicznej oraz społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>