Etapy rozwoju człowieka

Na koniec przedstawmy – w aspekcie hematologicznym, jako że istotnym dalej punktem węzłowym naszych rozważań będzie cywilizacyjna „choroba modelowa”, czyli białaczka – okresy historii rozwoju ludzkości znamienne określonymi „zespołami hematologicznymi”. Według Jean Bernarda („Hematologia geograficzna”) wyróżnić możemy w tym względzie trzy okresy:

I. Okres paleontologiczny, który charakteryzował się „zespołami hematologicznymi” powstałymi w wyniku agresji pasożytniczej. Na przestrzeni od miliona do 40 tysięcy lat p.n.e. cziowiek paleolityczny odżywiał się tym, co mu dostarczały las, polowanie I rybołówstwo. Nie umiał się jeszcze bronić przed zimnicą, pasożytami Itp., które doprowadzały do niedokrwistości. Szczątki szkieletów ludzi z tego okresu dowodzą, że odżywienie było wystarczające. Natura dostarczała człowiekowi obfitości białka, witamin i wielu innych składników pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego.

II. Okres osiadłego trybu życia, okres rewolucji neolitycznej (eksplozja demograficzna, tworzenie społeczeństw, wojny, głód u zwyciężonych) znamienny był niedokrwistością z niedoborów pokarmowych. Były to rozmaite niedokrwistości makrocytowe z powodu niedoboru białek, zespoły odpowiadające współczesnemu kwashiorkor, zespoły niedoboru kwasu foliowego, witamin z grupy B, PP, C itp. Te zespoły niedoborowe zazębiały się często z zespołami agresji biologicznej.

III, Okres, w którym żyjemy obecnie, zapoczątkowany został z końcem XVIII stulecia. Przestawienie produkcji indywidualnej na przemysłową, rozwój nauk i postęp cywilizacji technicznej wywarły na środowisku zdecydowane piętno. Zmieniły się sposoby odżywiania ludzi. Produkty konsumpcyjne przechodzą szereg przemian przemysłowych, często związanych z dodawaniem substancji konserwujących, nieobojętnych dla zdrowia. Środowisko naszego bytu jest zanieczyszczone ubocznymi produktami cywilizacji technicznej, z których wiele jest już dobrze znanych i rozpoznanych jako substancje rako- i białaczkotwórcze. Nic więc dziwnego, że nowotwory, a wśród nich i białaczki, są dziś zjawiskiem tak częstym.

Nie jest też przypadkiem, że nawet ryby morskie, żyjące tam, gdzie wpadają do mórz rzeki zanieczyszczone ściekami fabryk, chorują na rozmaite postacie nowotworów, jakich przedtem, w czasach połowów, rybacy nigdy nie spostrzegali. Wyróżnienie tych trzech i poprzednich etapów rozwoju człowieka w środowisku pod kątem występowania chorób pozwala antycypować okres jutrzejszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>