Ewolucja genowa – ciąg dalszy

Nie znamy, i pewnie znać nie będziemy nigdy, owego „pierwszego momentu” zaistnienia probiontu (pierwociny życia), który uzyska! stan swoistej energetycznej i biochemicznej suwerenności wobec otoczenia, także przez oddzielenie od środowiska rodzajem jakiejś „błony”. Zresztą i tego rodzaju granule (kaocerwaty) udaje się otrzymywać w laboratoriach, z tym że są one pozbawione cechy najistotniejszej – możliwości stałej przemiany i wy- miany materii i energii z otoczeniem, czyli homeostazy, a ponadto – cechy osobniczego rozmnażania się, choćby przez zwykle podziały, ale takie, które by potomnej ..granuli” przekazywały taki komplet informacji osobniczej, jaki konieczny jest do uzyskania gatunkowego podobieństwa, niezbędnego do dalszego inicjowania tego procesu podziału. A pierwsza cząstka „żywa”, aby właśnie być żywą – te obydwie cechy musiała z pewnością mieć. Warunkiem i wyróżnikiem życia jest więc rozwój, od rozmnażania począwszy, które jest warunkiem sine qua non.

A rozmnażanie – czy to bezpłciowe, płciowe czy jakiekolwiek inne – polega na przekazywaniu osobnikowi potomnemu kompletu informacji, który nazywamy informacją genetyczną. Nawet przy zwykłym podziale komórki w organizmie – obok substancji budulcowej, która jest „połową”, rzetelnie dzieloną, organizmu macierzystego – nowa komórka otrzymuje „połowę” – ale paradoksalnie rzecz biorąc połowę tożsamą, bo zreplikowaną z informacją wyjściową – informacji komórki macierzystej. Ta informacja zapisana jest „słowami” kodu genetycznego, czyli określonymi sekwencjami biochemicznymi białka informacyjnego, jakim jest DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy. W nim to znajduje się komplet wszelkich informacji, dzięki którym komórka potomna jest podobna do macierzystej i przygotowana do wypełniania wszystkich i zupełnie tych samych funkcji, co komórka macierzysta, wedle zadanego algorytmu rozmaitych działań. Nie będziemy tu wchodzić w niezmierne subtelności tych procesów, będących domeną genetyki i biochemii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>