Filozofia i konsekwencje metodologiczne

Na dziejach medycyny europejskiej, a tym samym na jej kształcie współczesnym, różne filozofie zaciążyły w sposób znaczący: od Hipokratesa, Platona i Arystotelesa po Kartezjusza, z jego mechanicyzmem po witalizm, a wreszcie do pozytywizmu z jego brzemienną w negatywne (nie tylko dla medycyny) skutki metodologią, jaka obecnie ma swój wyraz w metodologii zwanej neopozytywistyczną.

W naszych badaniach i poszukiwaniach postanowiliśmy posłużyć się anty neopozytywistyczną holistyczną koncepcją, która oparta jest na współczesnym determinizmie środowiskowym, inaczej ekologizmie (który szczegółowiej omówimy w innym miejscu), ów determinizm stanowi w prostej linii kontynuację idei największego lekarza i filozofa medycyny w dziejach europejskich, słusznie zwanego Ojcem Medycyny – Hipokratesa. Dziś te idee zwane są właśnie ekologizmem, a jego istotą jest systemowe i holistyczne (holos – z gr. cały) traktowanie rzeczywistości w procesie poszukiwania prawdy. Sukcesy myśli i praktyki Hipokratesa wywodziły się z dostrzegania nierozerwalnego związku człowieka i środowiska, a związek ten dostrzegany był, zaś jego konsekwencje uwzględniane, także przez innych starożytnych, jak np. przez Ojca Architektury – Marcusa Vitruviusa Pollio (ur. ok. 70 r, p.n.e., De architectura libri decem, czyli „O architekturze ksiąg dziesięć”. PWN, Warszawa 1956).

Holistyczne traktowanie procesu poznawczego, począwszy od teorii rozwoju głoszonej przez J. Ch. Smutsa, szczególne uzasadnienie znalazło przed II wojną światową w pracach austriackiego filozofa, Ludwiga v. Ber- talanffy’ego, a u nas w Polsce, po wojnie, rozwijali ten pogląd znakomici przedstawiciele filozofii systemowej, nieżyjący już profesorowie Oskar Lange i Marian Mazur. Zresztą wielu Innych filozofów, a także wielkich ludzi nauki, chociaż różnym aparatem pojęciowym i terminologicznym (nazewni- czym) formułowało poglądy w tym zakresie, często były one identyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>