Kryzys medycyny

Z pewnością możemy też mówić o kryzysie medycyny. Pomińmy tu stawiane jej zarzuty innej natury wedle niesławnego „klucza” odpowiedzialności zbiorowej, tego jednego z nieszczęść ludzkości, kiedy to za niewłaściwe postępowanie jednostek pociąga się do odpowiedzialności całą grupę zawodową, do czego medycyna idealnie przystaje. A przecież lekarze, jak wszyscy inni ludzie, w różnym stopniu nasyceni są wartościami etycznymi. Idzie jednak o co innego.

W świecie lekarskim ciągle jeszcze istnieje myślenie kategoriami wąsko- specjalistycznymi, zdeterminowane filozofią zeszlowiecznych rewolucji przemysłowych. Dla tego sposobu myślenia doraźny efekt terapeutyczny jest ważniejszy od jego późniejszych skutków, jak np. ujawnienie się czynników teratogennych lub nieodwracalne uszkodzenia układu krwiotwórczego {vide detreomycyna), albo teratogeneza u potomstwa kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. Wąski specjalista, niestety, nie zna zwykle odleglejszych skutków swej działalności. Także administatorom służby zdrowia na świecie, hołdującym przestarzałym przepisom sanitarno-epidemiologicznym, trudno wyciągnąć należyte wnioski z faktów, że woda zmiękczana w celach ekonomicznych jest miażdżycotwórcza, że pożywienie bez czynników przeciwutleniających jest rakotwórcze. Administracja często nie dotrzymuje kroku nauce, w czym tkwi ogromne niebezpieczeństwo, gdyż w wielkiej mierze administracji przypisana jest sfera decyzyjna.

Choć medycynę zrodziły, jak mawiał Biegański, miłosierdzie i współczucie, to jednak organizatorzy służby zdrowia, zafascynowani technologią, przenoszą na tereny uczelni i zakładów medycznych programy podobne do programów szkół technicznych. Chorego człowieka usiłuje się ująć w parametry wzorowane na układach maszynowych, niemal jak „numer” bez nazwiska. Nic dziwnego, że nadal odrzuca się z otoczenia chorego to wszystko, co kultura ludzka stworzyła dla ludzi, aby ich życie uczynić radośniejsze, co daje odprężenie i pozwala na odzyskanie wewnętrznego spokoju – nieodzownych atrybutów tak procesu zdrowienia samoistnego, jak i wspomaganego przez medycynę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>