Ludzie wychowani na paradygmacie rewolucji przemysłowych

Rewolucja naukowo-techniczna nadal opiera się na prawie popytu i podaży. Prawo to preferuje aspekty komercjalne, które często mają znamiona niekorzystne dla zdrowia: prawo to przytłacza bezinteresowną życzliwość człowieka dla człowieka, a każdą ludzką czynność nakazuje przeliczać na uncje złota, które rozgrzesza każdą nikczemność i upadla ludzi. I choć zjawiska analogiczne znamy już z najdawniejszych przekazów historii ludzko- ści, obecnie – jak nigdy dotąd – grożą one klęską już nie tylko poszczególnym narodom czy grupom ludzkim, ale całej ludzkości. To właśnie złoto wyzwala opłacalność konformizmu i warunkuje sytuacje, w których producent rzeczy czy Idei podporządkowuje się gustom większości, a nie obiektywnej wartości dzieła. Prawo popytu i podaży w tej postaci pogłębia kryzys etyczny i w jego następstwie – kryzys ekologiczny. Sprzyja to również powstawaniu autorytetów formalnych, przytłaczających działalność autorytetów rzeczywistych. Sprzyja powstawaniu klik, gangów, stwarza „klimaty bezprawia”, wiodące ostatecznie do cierpień, chorób i przedwczesnych zgonów ludzi uwikłanych w określone układy międzyludzkie.

Ludzie wychowani na paradygmacie rewolucji przemysłowych widzą przeważnie tylko cele bliskie. Wyrębujemy lasy, nie widząc (lub nie chcąc widzieć), że nasi wnukowie narażeni będą przez to na powodzie, wyjałowienie gleby, zachwianie bilansu tlenowego. W dążeniu do jak najszybszego bogacenia się i zwiększania produkcji rolnej (bynajmniej nie w imię głodującej większości), stosuje się nadmierną chemizację w rolnictwie, nie bacząc na to, jakie to przynosi skutki dla obecnego pokolenia I dla pokoleń przyszłych. Systematycznie zatruwamy się metalami ciężkimi, lekami psychotropowymi i narkotykami, przez co nasze mózgi stają się coraz mniej sprawne. Obojętność człowieka wobec człowieka jest obecnie zjawiskiem coraz powszechniejszym: nie dostrzega się lub nie chce dostrzegać konsekwencji nadmiernego używania środków owado- i chwastobójczych ani też nie liczy się z możliwością przenoszenia z wiatrem tych trucizn na innych ludzi, w tym kobiety ciężarne, dzieci, co wiedzie do wzrostu liczby dzieci opóźnionych rozwojowo i zachorowań na białaczki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>