MATKA NATURA

Wszystko, co istnieje na ziemi jest dzieckiem Matki Natury. To stwierdzenie odnosi się nie tylko do tak zwanych organizmów żywych: ludzi, zwierząt i roślin, lecz dotyczy również skał i kamieni, gleby i powietrza, wody i ognia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że taki pogląd nie musi być akceptowany przez każdego Czytelnika tej książki. Jest to po prostu moje podejście do świata, w którym przyszło mi żyć, wypływające zarówno z obserwacji, jak i wewnętrznych przemyśleń, wizji i snów. Z drugiej strony doskonale zdaję sobie sprawę, że Natura, podejście do Niej, idee, jakie ludzie tworzą w związku z Nią, nie są jednakowe. Siedząc to na przykładzie tak historycznych poglądów, jak i współczesnych opinii można stwierdzić, że ludzkość zawsze oscylowała między dwoma skrajnymi podejściami do przyrody: materialistycznym i duchowym.

To pierwsze przekonanie znajduje swój wyraz na przykład w micie o Apollinie zabijającym strasznego węża Pytona, w wielu pracach Herkulesa lub w legendzie o świętym Jerzym pokonującym smoka. Przy materialistycznym podejściu do Natury człowiek usiłował narzucić Jej swoją wolę, pokonać Ją i podporządkować sobie. Rezultaty takiego podejścia na swojej skórze odczuwamy obecnie, a są nimi efekt cieplarniany, dziura ozonowa, wyginięcie wielu gatunków zwierząt i roślin, ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego i wiele innych.

Podejście duchowe znajduje się na drugim biegunie ludzkich zachowań. Opiera się on na wierze, że Siła Wyższa stworzyła całą przyrodę i podtrzymuje w niej wszelkie życie. Zakłada ono wiarę w magiczne siły Natury i uważa, że nie ma większego cudu i większej świętości we Wszech- świecie niż życie. Takie podejście odnajdziemy w religiach Indii, w wielu mitach i wierzeniach tak zwanych kultur pierwotnych całego świata, gdzie poszczególnym bogom i boginiom były przyporządkowane elementy świata przyrody. Owe podania stanowią odbicie prób zmierzających do poznania porządku panującego na ziemi i zrozumienia przez człowieka struktury panującej w świecie naturalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>