Category Medycyna po dyplomie

Mit drzewa – dalszy opis

Gatunek Kosmicznego Drzewa mógł się zmieniać w zależności od regionu świata. Mieszkańcy Ałtaju uważali, że jest nim jodła, druidzi takie cechy widzieli w dębie, Tata- rzy w brzozie, a plemiona Pomerańców w sośnie.