Category Medycyna po dyplomie

Metodologia systemowa – dalszy opis

Systemowa metodologia otwiera perspektywy nie tylko ekologicznego zapobiegania, ale nierzadko i leczenia chorób uważanych dotąd za nieuleczalne. Istotnym elementem metodologii systemowej jest międzydyscypli- narne rozwiązywanie pojedynczych problemów. Otwiera to możliwość integrowania wiedzy wielu specjalistów w celu rozwiązywania jednego zagadnienia. W ten sposób wiedza specjalistyczna – nie tracąc nic na głębi – zyskuje na rozległości.