Category Medycyna po dyplomie

Doświadczenie i wiedza

„Dlaczego nie ma tego, co być powinno, a jest to, czego być nie powinno?” Tym pytaniem prof. Władysław Stróżewski w swej „Dialektyce twórczości” rozwija myśl Leibniza. Wspólna pokoleniom ludzkim tęsknota za Rajem Utraconym sprawia, że człowiek stawiając sobie cele bliższe i dalsze, tworząc idee małe i wielkie, budując systemy wartości – na ich szczytach umiejscawia Ideały, często o charakterze utopijnym. Historia ludzkości zna wszakże wiele przykładów, kiedy to, co wydawało się utopią, jutro – stawało się rzeczywistością. Ludzkość bowiem, mimo zakoli swych dziejów, mimo wzlotów i upadków towarzyszących fazom jej rozwoju po krzywej spiralnej, zwykła urzeczywistniać swe marzenia.

Filozofia i konsekwencje metodologiczne

Trzymając się zasad metodologii systemowej i międzydyscyplinarności (częściej stosuje się termin „interdyscyplinarności”), zamierzamy dać taki wykład światopoglądu medycyny, który jednoczyłby w sobie pierwiastki nowoczesnej filozofii człowieka i filozofii przyrody. Pojęcia te są dość nieprecyzyjne, ale stanowią tu tylko „hasłową” zapowiedź tendencji „myślenia jednoczącego”. Rozlegle obszary „filozofii człowieka” i „filozofii przyrody” istnieją bowiem nie tylko w filozofii jako takiej, ale i w różnych naukach. Przeto będziemy w nich korzystać, biorąc to, co – naszym zdaniem – jest lub może być przydatne do określenia i nazwania miejsca, roli i zadań medycyny – zarówno w ujęciu humanistycznym, jak i fachowym oraz do szeroko rozumianej definicji zdrowia i choroby. A to z kolei pozwoli nam na sformułowanie ogólnoświatopoglądowych oraz konkretnych zasad etyki i profilaktyki ekologicznej jako dyrektyw przetrwania rodzaju ludzkiego.

Głębia kosmicznej przestrzeni

Prawdopodobnie też ludzkość – przed erą zagaśnięcia Słońca – nigdy nie zechce lokować swej przyszłości i swego ludzkiego szczęścia poza Ziemią. Z relacji kosmonautów wiemy, jak żywy blask naszej planety różni się od martwej poświaty innych planet i gwiazd w głębokiej czerni kosmosu. Wiemy od nich, jak bardzo monotonny i przygnębiający jest krajobraz Księżyca…

Ludzkość powierzyła pieczę nad swym zdrowiem lekarzom

Zgodnie z tezą naukoznawcy Dereka De Solla Price’a przyjmuje się, że gdy niepokojąco wzrasta ilość czynników mogących unicestwić ludzkość, nieoczekiwanie powstaje zmiana istniejącego sposobu myślenia społeczeństwa, w następstwie czego krzywa wykładnicza wiodąca do katastrofy może przekształcić się w logistyczną i ludzkość ocaleje.

Kierunek i tempo rozwoju nauki

We współczesnym świecle nabrzmiewają sprzeczności pomiędzy humanistycznie zakładanymi celami służebności rozwoju cywilizacji a sposobami ich realizowania I metodą kontynuowania tego procesu. Ten problem, zdecydowanie najtrudniejszy ze wszystkich, przed jakimi stanęła ludzkość, wymaga nadzwyczajnej ofensywy zintegrowanych nauk, spośród których ogromnie ważne miejsce zajmuje medycyna. Ona to właśnie jest w stanie dać precyzyjny, a jednocześnie alarmujący opis zjawisk zagrożenia społeczeństw i jednostek przez niedostatecznie kontrolowane procesy cywilizacji przemysłowej.

Eksplozja demograficzna

Oczywiście ludzkość odniosła i bezsporne sukcesy w wyniku naukowych odkryć szczepionek, surowic i całej farmakopei, lecząc dziś choroby dawniej absolutnie nieuleczalne. Wysoki stopień higieny w krajach rozwiniętych sprowadził niemal do zera problem chorób pasożytniczych, ale… Równolegle pojawiły się choroby zwane cywilizacyjnymi, także dziesiątkujące populację światową, a ponadto pojawiają się choroby całkowicie nowe, dotąd nie znane.

Na formy myślenia i działania ludzi wpływa wiele czynników

Wiele głosów racjonalnie myślących ludzi domaga się zaprzestania niepotrzebnego niszczenia środowiska – jako warunku istnienia rodzaju ludzkiego. Niestety, ich głos nie dociera do tych, którzy tkwiąc jeszcze w „cywilizacji środków”, są ukierunkowani wyłącznie na gromadzenie dóbr konsumpcyjnych, koncentrując uwagę na bliskich, tj. egocentrycznych celach.

Filozofia ekologizmu

Zbyt często zapominamy o niepodzielności przyrody, którę podzielił sam człowiek, nie mogąc ogarnąć całokształtu wiedzy o życiu. Dlatego powstały różne wąskie specjalizacje, coraz bardziej mnożące się i zawężające w miarę rozwoju nauki. Równocześnie wąscy specjaliści, głębiej przenikając tajemnice przyrody, zachwiali równowagę nauki, nie wiedząc, co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie uprawianej przez siebie dyscypliny. Takie wąskie specjalizacje nie ominęły również medycyny.

MATKA NATURA

Wszystko, co istnieje na ziemi jest dzieckiem Matki Natury. To stwierdzenie odnosi się nie tylko do tak zwanych organizmów żywych: ludzi, zwierząt i roślin, lecz dotyczy również skał i kamieni, gleby i powietrza, wody i ognia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że taki pogląd nie musi być akceptowany przez każdego Czytelnika tej książki. Jest to po prostu moje podejście do świata, w którym przyszło mi żyć, wypływające zarówno z obserwacji, jak i wewnętrznych przemyśleń, wizji i snów. Z drugiej strony doskonale zdaję sobie sprawę, że Natura, podejście do Niej, idee, jakie ludzie tworzą w związku z Nią, nie są jednakowe. Siedząc to na przykładzie tak historycznych poglądów, jak i współczesnych opinii można stwierdzić, że ludzkość zawsze oscylowała między dwoma skrajnymi podejściami do przyrody: materialistycznym i duchowym.

Domowe drzewo i drewniana bariera

Wyjątkowo skuteczny rytuał, który stosujemy do ochrony mieszkania lub biura (również innych pomieszczeń). Wykonuje się go między nowiem a pierwszą kwadrą Księżyca, na przełomie jesieni i zimy (luty-marzec), najlepiej rankiem, dzień tygodnia nie ma tu znaczenia. Do tej praktyki potrzebujemy następujących akcesoriów: duża, nowa doniczka, kilka małych, polnych kamyczków, dobra ziemia ogrodnicza, pół litra niechlorowanej wody, biała nitka, kilka żywych (nie ususzonych) żołędzi lub kasztanów.

Wiąz (szypułkowy, górski, pospolity) – dalszy opis

W magii naturalnej można stosować dowolny gatunek wiązu. Energie ogólne: wrażliwość, wyrozumiałość, poczucie wolności, kontakt z podświadomością. Główne przesłanie: dzięki dobremu kontaktowi z podświadomością uzyskuję poczucie wolności.

Przemysłowe podejście do Natury

Niestety wiek XIX i XX to prawdziwy koszmar dla Natury i ludzi, którzy w kontakcie z Nią widzą to, co duchowe, a nie materialne. Uprzemysłowione kraje, uzbrojone w takie zdobycze cywilizacji, jak karabiny maszynowe, szybkie środki transportu, samoloty, helikoptery, alkohol i cyniczne filozofie, ruszyły na podbój Natury. Wszyscy znamy historię i wiemy jak wyglądało „cywilizowanie” Ameryki Północnej i Południowej, Australii, Nowej Zelandii, Syberii. Europejscy zdobywcy zniszczyli ludy żyjące w harmonii z Naturą, likwidując tym samym cały dorobek ich ducha. Teraz wszyscy jedziemy na tym samym wózku – nie znamy cząstki wspólnej dla całej planety historii i filozofii. Zlikwidowaliśmy białe plamy na mapie Ziemi, ale doprowadziliśmy tym samym do białych plam w naszej świadomości.

Sosna (czarna, pospolita) – dalszy opis

W magii naturalnej można stosować dowolny gatunek sosny. Energie ogólne: wytrwałość, godność, duma, witalność, siła życiowa, światło wewnętrzne. Główne przesłanie: jeśli dojrzysz swoje światło wewnętrzne, to odkryjesz własną witalność i połączysz się z największą siłą życiową.