Organizmy chorobotwórcze

Niewątpliwie już w tych czasach istniały i „działały” organizmy chorobotwórcze. W odniesieniu do ludzi możemy założyć prawie z całą pewnością, że ogromne rozproszenie niewielkich grup ludzkich na wielkich przestrzeniach stwarzało pod względem epidemiologicznym i zachorowalności w ogóle sytuację jakościowo diametralnie inną niż współczesna. „Ewolucyjnie mądry pasożyt” – jak powiedział kiedyś Stanisław Lem – „oszczędza swego żywiciela”. To słuszne stwierdzenie możemy bez ryzyka błędu przenieść na wszelkie inne organizmy chorobotwórcze. A wynika to z logicznego wniosku: jeżeli ilość pokarmu jest nikła (tym „pokarmem” może być tylko samo „środowisko życia”, czyli cudzy organizm), organizm chorobo- twórczy czy pasożyt „ewolucyjnie wie”, mając to wkodowane genetycznie, że musi organizm żywiciela oszczędzać, aby jak najdłużej z niego korzystać, jeśli jego śmierć staje się zarazem kresem możliwości egzystencji organizmu chorobotwórczego. Jedynie człowiek – ten „pasożyt ewolucyjnie niedoświadczony” – niszczy biosferę tak, że „podcina gałąź, na której siedzi”.

Możemy więc zaryzykować hipotezę, że w dalekiej przeszłości ludzie chorowali, ale inaczej. Prawdopodobnie nie znane było wówczas zjawisko chorób epidemicznych. Niewielkie grupy ludzkie i tylko sporadyczne między nimi kontakty powodowały, że organizmy chorobotwórcze, wyspecjalizowane w atakowaniu człowieka (mogły się takimi stawać także przez pożywienie złożone z mięsa zwierząt), rozwijały się w jego organizmie według krzywej logistycznej, a nie wykładniczej – wiodącej do śmierci. W związku z tym prawdopodobnie ludzie chorowali nie ostro, być może nawet rzadko chorowali śmiertelnie, ale za to chorowali przewlekle. To zaś oczywiście uszczuplało ich siły i sprawność psychofizyczną, zaś bezlitosne jeszcze wówczas prawo selekcji naturalnej dokonywało reszty. Wycieńczony myśliwy popełniał błędy i padał ofiarą drapieżców lub nie byl w stanie zapewnić sobie bytu itp., itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>