Planeta Ziemia

Wobec Słońca Ziemia jest pyłkiem, ale i nasza gwiazda dzienna jest tworem nader przeciętnym z astronomicznego punktu widzenia: istnieją gwiazdy tysiące razy przewyższające rozmiarami Słońce… Układ Słoneczny, w którym Ziemia jest trzecią z kolei planetą, znajduje się na peryferiach zbiorowiska 100 miliardów gwiazd, zwanego galaktyką Drogi Mlecznej (zresztą z gr. galaktos – mleczna). Planety, a wśród nich Ziemia, krążą wokół swych osi i wokół Słońca, a Słońce wraz z całym układem podąża w przestrzeni po orbicie wokółgalaktycznej: cała galaktyka także obraca się wokół swego środka ciężkości i dąży w otchłań kosmosu po orbicie metagalakty- cznej, metagalaktyki…

Galaktyk podobnych do naszej i większych istnieje – według obliczeń astronomicznych – również ok. 100 miliardów. Aby pokonać Drogę Mleczną w najszerszym miejscu, światło – najszybszy posłaniec – potrzebuje 100 tysięcy lat, a dla porównania dodajmy, że odległość Ziemia – Księżyc pokonuje w czasie nieco ponad sekundę (384 tys. km). Względnie niedalekie galaktyki, jak np. w gwiazdozbiorze Łabędzia, dzieli od nas 300 min lat świetlnych. Niektóre, bardzo odlegle, nie są widoczne i jako źródła gigantycznych radiacji ślą nam swój sygnał z zawrotnych odległości kilkunastu miliardów lat świetlnych. Te wielkości i odległości można precyzyjnie oddawać tylko językiem matematyki. Jednak warto zdać sobie sprawę z obiektywnego istnienia kosmicznej skali, w której zajmuje swe nad wyraz skromne miejsce Ziemia. Ale mimo to nasza planeta jest wyjątkowa, zaś tę wyjątkowość zawdzięcza zjawisku życia, które rozwija się w nikłej warstewce biosfery opasującej ziemski glob, i człowieka – niewyobrażalnie małej cząstki kosmosu o niewyobrażalnie wielkiej sile rozumu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>