Ponadczasowe pojmowanie sensu życia

Od zarania kultury, od chwili, kiedy dojrzała nasza świadomość w toku ewolucji biologicznej i kulturowej, zastanawiamy się nad samymi sobą, nad tym, kim właściwie jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy cząstką biosfery, ale cząstką myślącą. Wiemy, że jesteśmy rzeczywistościami somatycznymi doskonale ewolucyjnie już rozwiniętymi, ale wciąż jeszcze rozwijamy się jako rzeczywistości etyczne, choć na bardzo zróżnicowanych skalach wartości. Wiemy wreszcie, że jako osoby jesteśmy śmiertelnym ogniwem teoretycznie nieśmiertelnego łańcucha pokoleń.

Rodzimy się, dojrzewamy i umieramy, podobnie jak każda żywa istota. Świadomość tego faktu winna nas ściślej niż dotąd wiązać demokratyczną więzią z biosferą. Niedostrzeganie tego faktu wiedzie do jej zniszczenia. Ludźmi zaś stajemy się naprawdę wtedy, gdy życiu naszemu nadajemy sens. A tego dokonujemy w kręgu działalności intelektualnej i emocjonalnej mózgu.

I wszelkie przeprowadzane w tym kręgu operacje myślowe, które wiodą do przekonań czy supozycji, jakoby ludzkie życie nie miało sensu lub że pytanie o sens życia ludzkiego i dziejów człowieka jest „pytaniem źle postawionym”, są destrukcyjne i w najwyższym stopniu demobilizujące. Pytanie o sens nie może bowiem zaistnieć tylko w świecie wewnętrznym żywych istot pozbawionych samoświadomości. Każda istota, będąc samo- świadomą, musi sobie takie pytanie postawić i szukać na nie odpowiedzi. Zaprzeczanie zasadności problemu sensu istnienia jest więc niegodne człowieka, degraduje go do poziomu zwierzęcego i uderza zarazem w sam fundament systemu wartości etycznych obojętnie jakiego charakteru kulturowego. Jeśli bowiem istnienie nie ma sensu, to nie może mieć sensu żaden nakaz i zakaz etyczny, żadna norma postępowania: nie ma też sensu cały humanistyczny dorobek ludzkości Cóż pozostaje wówczas? Pozostaje pełna i permanentna anarchia – albo stan skrajnej rezygnacji, albo wynaturzonej i bezwzględnej walki o byt dopóty, dopóki się żyje. Taki zespół przekonań, przy całym szacunku dla zasady wolności przekonań, uznać trzeba za wrogi całej ludzkości i jej celom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>