PRASTARE ENERGIE DRZEW

Drzewa, to istoty, które ze swojej natury żyją dłużej niż człowiek, aczkolwiek są tu wyjątki zarówno gatunkowe, jak i osobnicze. Generalnie jednak większość gatunków drzew jest bardziej długowieczna aniżeli ludzie. Jedno stulecie dla takich drzew, jak brzozy, topole, olchy i wierzby, to przeciętna długość życia, choć i wśród nich zdarzają się osobniki, których wiek ocienia się na 180 lat (takie drzewa odnaleziono w Puszczy Białowieskiej). U buków i świerków przeciętną długość życia określa się na 200-300 lat, lipy i dęby na pół tysiąca lat, choć zdarzają się wśród nich gatunki żyjące znacznie dłużej, na przykład słynny Bartek rosnący w Górach Świętokrzyskich ma ponad 650 lat. Jeszcze starszym drzewem może być cis, który żyje (o ile nie zaingeruje człowiek) nawet ponad 2000 lat. Za najstarsze drzewo Europy uchodzi cis z Fortingall w Szkocji, którego wiek ocenia się na ponad 3000 lat. Jednak żadne z europejskich drzew nie może równać się wiekiem z okazami z Ameryki Północnej, gdzie w górach Sierra Nevada rosną drzewa mamutowe, starsze od europejskiego cisu i niepozorne sosny ościste, wśród których znaleziono egzemplarze mające 4700 lat.

Nic dziwnego, że drzewa posiadają ogromną ilość korzystnej dla ludzi i innych organizmów energii, skoro mogą przez tyle lat swego życia pobierać ją z kosmosu, powierza, ziemi i wody. Kumulując ją i przetwarzając w sobie, pozostają najmniej skażone w porównaniu z innymi, krócej egzystującymi, tworami przyrody. Właśnie z tego względu ich moc i działanie jest wyjątkowo silne i skuteczne. Należy jednak pamiętać, że nie możemy w swoich praktykach i rytuałach korzystać z drzew:

– młodych, mających mniej lat niż my sami:

– słabych i chorych:

– zdecydowanie starych, mających więcej lat, niż podana powyżej przeciętna wieku drzewa:

– połamanych i uszkodzonych przez człowieka lub naturę:

– pojedynczo rosnących w tak zwanych blokowiskach i dużych aglomeracjach przemysłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>