Prawa rządzące materią żywą

Jako ludzie zdajemy sobie jednak sprawę z ograniczoności naszego poznania: wiemy o tym już „naukowo”, a nie tylko intuicyjnie. Z przemyśleń Waltera Heisenberga, twórcy zasady nieoznaczoności w fizyce, wynika także, że nasze poznanie jest ograniczone, albowiem już sam charakter narzędzia poznawczego, samo narzędzie nawet, modyfikuje i zmienia w trakcie badania badaną rzeczywistość. Okazuje się, że ma to zastosowanie w każdej dziedzinie poznania. Jednakże proces poznawczy ma charakter nieskończony, dlatego – mimo ograniczoności – idąc tropem „wszech- związku zjawisk”, mamy ogromne szanse, mimo że te związki z natury rzeczy poznajemy ułomnie, w sposób ograniczony. Oto odkrycia naukowe nawet w jądrach dalekich mgławic czy galaktyk mogą się – niespodziewanie – okazać użyteczne bezpośrednio: nie tylko dla rozwoju samej nauki i wiedzy o świecie, np. astrofizyki, lecz także dla naszej kultury, a nawet medycyny – przez głębsze zrozumienie praw życia. Właśnie – życia.

Prawa rządzące materią żywą nie są bowiem sprzeczne z prawami rządzącymi tzw. materią martwą. Jest wysoce prawdopodobne, że szukając np. we wnętrzach gwiazd, gdzie materia znajduje się w stanach szczególnych, już odkryliśmy lub odkryjemy prawa i zależności, które pozwolą nam zbudować, doniosłe przełomowe formuły poznawcze i diagnozy wobec stanów materii żywej, wobec życia. Nie do przyjęcia jest bowiem myśl, abyśmy bez poznania praw materii martwej zrozumieć mogli „kosmiczny fenomen życia”, jak nazywa człowieka Teilhard de Chardin, i zjawisko wszelkiego innego życia. Poważne i obiektywne argumenty na rzecz tego przekonania zawierają liczne, nowoczesne dyscypliny naukowe, jak np. biofizyka, biochemia, chemia bionieorganiczna, biologia molekularna, bioni- ka i wiele innych, a szczególnie – cybernetyka. Oto prof. T. Reubenbauer pisze: „Niewątpliwie układy atomów węgla, wodoru, tlenu, azotu, fosforu i wielu innych pierwiastków – tworzących żywą materię w określonym przedziale temperatur, nieznacznie wyższych od punktu zamarzania wody – tworzą struktury posiadające anomalne właściwości, podobnie jak osobliwe właściwości fizyczne wykazuje hel w temperaturze bliskiej absolutnego zera. O ile jednak te osobliwe właściwości helu wyjaśnia dokładnie mecha- nika kwantowa faz skondensowanych, o tyle fazy żywej materii organicznej czekają wciąż na wyjaśnienie. Możemy snuć marzenia, że w niedługiej przyszłości biofizyka molekularna dokona przełomowych odkryć, dotyczących istoty energii wyzwalających się w żywych organizmach”. Ogólnie przywołać tu można również pionierskie przemyślenia prof. W. Sedlaka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>