Prawa zwierząt – ciąg dalszy

Art. 8a. Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych, b. Należy w tym celu stosować I rozwijać metody zastępcze.

Art. 9. Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając na niepokój I ból.

Art. 10a. Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka. b. Wyzyskiwanie zwierzęcia na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

Art. 11. Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby, jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.

Art. 12a. Każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierząt dzikich jest masowym mordem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi.

Art. 13a. Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem, b. Sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć dostępu na ekrany kin i telewizji, chyba że jest to demonstracja zbrodni dokonywanych na zwierzętach.

Art. 14a. Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć przedstawicieli na szczeblu rządowym, b. Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione jak prawa ludzi”.

Radzimy także czytelnikom zapoznanie się z artykułem o wstrząsającej wymowie, autorstwa Stanisława Ramsa, „Etyka a zabijanie”, zamieszczonym w numerze 26/85 „Życia literackiego” z 30 VI 1985 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>